تلمبار

یک فضای ذخیره سازی ابری دیگر! ما واقعا برای حریم خصوصی شما ارزش قائلیم و تمام تلاش خود را برای فراهم نمودن حداکثر امنیت برای فایل های شما انجام خواهیم داد.

قدرت گرفته از سالوس در ارمایل

ورود به سیستم
امنیت. حریم خصوصی. سادگی